Doświadcz osobistego przebudzenia w Twoim życiu!

„Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje.
Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają.”
Psalm 9:11

 

Dowiedz się, jak w kilku krokach doświadczyć osobistego przebudzenia i utrzymywać je w swoim życiu:

 

 • Proś Ducha Świętego, aby objawił Ci wszelkie nie wyznane grzechy w Twoim życiu.
 • Szukaj przebaczenia u tych, wobec których zawiniłeś i przebacz wszystkim, którzy zranili Ciebie.
 • Dokonaj zadośćuczynienia w taki sposób, jak Bóg Ci poleci.
 • Badaj swoje motywy w każdym słowie i czynie. Każdego dnia proś Pana, aby zbadał i oczyścił Twoje serce.
 • Proś Ducha Świętego, aby chronił Twoje życie przed samozadowoleniem i miernością.
 • Każdego dnia chwal Boga i wyrażaj Mu wdzięczność nieustannie i na wszystkie możliwe sposoby bez względu na okoliczności.
 • Sprzeciwiaj się swojej cielesnej (światowej) naturze (Galacjan 5,16-17)
 • Poddaj swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jako Zbawicielowi i Panu. Wzrastaj w całkowitej zależności od Niego, z całkowitym poddaniem i ukorzeniem.
 • Poznawaj kim jest Bóg na postawie Pisma Świętego.
 • Pragnij i łaknij sprawiedliwości (Mateusza 5,6)
 • Kochaj Boga całym swoim sercem,, duszą i umysłem (Powtórzonego Prawa 6,5)
 • Żyj ciągle w napełnieniu i pod kontrolą Ducha Świętego przez wiarę na podstawie Bożego polecenia (Efezjan 5,18) i obietnicy (1Jana 5,14-15)
 • Codziennie czytaj, studiuj, medytuj i zapamiętuj Boże, święte, natchnione i nieomylne Słowo (Kolosan 3,16)
 • Módl się bez ustanku (1Tesaloniczan 5,17)
 • Pość i módl się przez jedną dobę w tygodniu.
 • Rozważ w modlitwie możliwości zostania jednym z milionów chrześcijan, którzy będą pościć przez czterdzieści dni.
 • Każdego dnia szukaj możliwości dzielenia się swą wiarą w Chrystusa. Niech to stanie się stylem Twojego życia.
 • Postanów z determinacją żyć świętym, pobożnym życiem posłuszeństwa i wiary.
 • Zacznij uczęszczać na spotkania do Kościoła, który kładzie nacisk na duchowe przebudzenie oraz święte życie.