O nas

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy chrześcijańską społecznością ludzi wierzących w Boga, działających prawnie od 1997 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza wiara jest w pełni oparta na prawach istniejących w Piśmie Świętym.

 

W co wierzymy?

 

  • w nieomylność Słowa Bożego, Pisma Świętego natchnionego przez Ducha Świętego (2Tym 3:16),
  • w Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata oraz Jego zmartwychwstanie w ciele (1Kor 15:3-4),
  • we wniebowstąpienie Chrystusa Jezusa i Jego powtórne przyjście na ziemię (Dz.Ap 1:11),
  • w Trójjedynego Boga: Ojca Boga, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego,
  • w chrzest w Duchu Świętym i Dary Ducha Świętego według Pisma Świętego (Mat 3:11; 1Kor 12:8-11),
  • w życie wieczne i wieczne potępienie (Mar 16:16; 2Kor 2:15),
  • w uwolnienie i w uzdrowienie chorych (Mat 8:16-17; Mar 16:17-18),
  • w zmartwychwstanie i pochwycenie wierzących (1Tes 4:13-17),
  • w Synostwo Boże Pana Jezusa Chrystusa, zrodzonego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii (Łuk 1:35),
  • w nawrócenie i chrzest wodny w Imię Pana Jezusa Chrystusa (Dz.Ap 2:38)