Kontakt

Spotkania Kościoła w Świdniku odbywają się dwa razy w tygodniu:

– w niedzielę o godz. 17.30
– w środę o godz. 18.30

w budynku przy ulicy Warsztatowej 3
(obok PCEZ i Komendy Powiatowej Policji).

Serdecznie zapraszamy!

E-mail:
pastor@ocaleni.pl
info@ocaleni.pl

Konto Kościoła:
PEKAO SA
16 1240 2454 1111 0010 3856 7589