Świadectwo Piotrka

Nazywam się Piotrek. Poznałem Jezusa w kwietniu 2000 roku. Dowiedziałem się o Nim od nieznajomych mi wtedy ludzi, których przypadkowo poznałem na ulicy.
Nigdy wcześniej nie miałem świadomości tego, że Bóg jest prawdziwy, że Słowo Boże jest prawdą, i że moje życie może być odmienione w tak cudowny sposób.
Tamtego dnia zostałem przekonany przez Ducha Świętego, że jestem grzesznikiem, i że jeżeli nie przyjmę Jezusa do mojego serca, czego nie robiłem nigdy wcześniej w moim życiu, to pójdę do piekła. Zapragnąłem również doświadczyć przebaczenia grzechów oraz żywej relacji z Bogiem, który wysłuchuje modlitw i odpowiada w realny sposób.
Tamtego dnia, poprzez prostą i szczerą modlitwę, zaprosiłem Jezusa do mojego serca i oddałem Mu swoje życie. Zacząłem zmierzać w dobrym kierunku.
Ponadnaturalnie Bóg pomagał mi zerwać z paleniem papierosów, marihuany, piciem alkoholu oraz nałogowym graniem w gry komputerowe.
Po dwóch miesiącach, od tamtego zdarzenia, zostałem napełniony Duchem Świętym, co całkowicie zmieniło moje życie. Bóg zaczął wypełniać moją duszę pokojem i radością.
Zacząłem słyszeć Jego głos przez czytanie Słowa Bożego. Jezus również dał mi pragnienia aby pomagać innym i rozprawić się z moim egoizmem.
Pragnę utrzymać moją relację z Nim do końca mojego życia.