Zbawienie

Jeśli jeszcze nie poznałeś Jezusa…
Nie pojednałeś się z Bogiem…

To właśnie tutaj znajdziesz odpowiedź jak to uczynić.

W dziale ‚Kim jest Jezus’ dowiesz się co zrobić Jezus dla Ciebie umierając na krzyżu.
W kolejnej części ‚Czym jest zbawienie’ odnajdziesz Boży Plan zbawienia do twojego życia.
W następnych częściach poznasz jak możesz osiągnąć zbawienie poprzez prostą modlitwę do Jezusa oraz przeczytasz wersety z Pisma Świętego zapewniające Cię o pojednaniu z Bogiem.